Bruhaspathi Graham Interchanging from Thulam to Vruschikam
On 04.10.2018 – Thursday – 12.12noon

Parihara Pooja
6.00pm – Sankalpam, Kalasha Pooja
6.30pm – Bruhaspathi Moola Mantra, Gayathri Mantra Japam, Vishesha Parihara Homam
7.00pm – Abhishekam for Guru Bruhaspathi Graham
7.45pm – Deeparadhanai, Upachara Poojai
8.15pm – Uththara Neerajanam, Prasada Distribution.

Parihara Rashis & Nakshathrams

S.No.    Rashi                       Nakshathram                                                          Sthanam

01.       Mesham            Ashwini, Bharani, & Krutthigai 1st Paadam                  Ashtama Sthanam

02.       Mithunam       Mrugasirsham 3,4 – Ardhra – Punarvasu 1,2,&3            Runa Sthanam

03.       Simham           Magham – P.Palguni & U.Palguni 1st Paadam                Sukha Sthanam

04.       Kanya              U.Palguni 2,3 & 4 – Hastam & Cithra 1 & 2                       Dhairya Sthanam

05.       Vruschikam      Vishakam 4th Paadam  –  Anuradha & Jyesta                Jenma Sthanam

06.       Danur                 Moola – purvashada & Uttarashada 1st Paadam           Viraya Sthanam

07.       Kumbam            Shravitaa 3&4 – Shatabhishak & P.Bhadra 1,2&3         Udhyoga Sthanam

 

Parihara Pooja Ubhayam
Guru Abhishekam          –   101
Homam & Abhishekam –   151
Annadaanam                   –   251