Sri Maha Ganapathy Navadina Alankara Utsavam {From May 20th to May 28th, 2018}

Gajananam Bhuta Ganathi Sevitam
Kapittha Jambu Palasara Bhaksitam
Uma Sutam Shoka Vinasha Karanam
Namami Vigneshwara Pada Pankajam

We are pleased to inform you that the temple is organizing an Alankara Utsavam for Sri Siddhi Kamala Ganapathy for 9 days on this Vaikashi month of Vilambi year 2018. (Tamil month Vaikasi 7th to Vaikasi 15th)

Evening Pooja details for 9 days: {Sunday, May 20th to Monday,May 28th, 2018}

5.30pm – Sankalpam, Navakalasha Pooja, Ganapathy Homam

6.30pm – Dravya Abhishekam, Kalashabhishekam, Alankaram & Deeparadhanai

7.30pm – Shodashopachara Pooja @ Vasanta Mantapam for SRI GANESHA, Veda Agama Thirumurai Samarpanam, Swasthi Vachakam, Swami Purappadu [ Procession]

8.30pm – Prasadam Distribution